ไกด์ไทยในอังกฤษ พาเที่ยวแบบส่วนตัว


บริการไกด์พูดไทยในอังกฤษ
** ค่าจ้างไกด์อิงตามเงินเดือนของประเทศนั้นๆ


ค่าจ้างไกด์ไทยในอังกฤษ พาเที่ยวแบบส่วนตัว

วัน ราคารวมสุทธิ (POUND) ราคารวมสุทธิ (บาท)
1 วัน 250 11,500
** จ้างไกด์ขั้นต่ำ 5 วันขึ้นไป

แผนที่ท่องเที่ยวอังกฤษ