ข้อมูลท่องเที่ยวอังกฤษ ที่เที่ยวทางตอนใต้ของอังกฤษ บาส

ทัวร์อังกฤษแบบส่วนตัว รถเช่าพร้อมคนขับ ไกด์ไทยในอังกฤษ
โทร 099-089-8000, 091-004-0888

มหาวิหารบาธ (Bath Abbey)

มหาวิหารบาธ (Bath Abbey) สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 12 เป็นสัญลักษณ์ของเมืองและเป็นอีกสถานที่สำคัญของเมืองนี้ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว มหาวิหารแห่งนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมหาวิหารกอธิก ที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษ และยังเชื่อกันอีกว่าลักษณะสถาปัตยกรรมแบบกอธิก ภายในมีความสวยงามที่สุดในทวีปยุโรป ลักษณะเด่นภายในมีอยู่ 3 ตำแหน่ง ซึ่งว่ากันว่าเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาดโดยเด็ดขาด หลังคาพัดภายในมหาวิหารบาท ตำแหน่งแรกก็คือ เพดาน ที่มีชื่อเรียกว่า “เพดานพัด (Fan Vault)” โดยเพดานพัดนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธิกซึ่งลักษณะสันของเพดาน แยกออกไปเป็นแฉกคล้ายรูปพัด และต้องบอกว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีเฉพาะใน ประเทศอังกฤษเท่านั้น ตำแหน่งต่อมาก็คือ หน้าต่าง ที่มีลักษณะของงาน “กระจกสี (Stained Glass)” ซึ่งได้มีการนำกระจกสีมาตกแต่งหน้าต่างของมหาวิหาร และยามที่แสงแดดสาดส่องลงมาจะมีความสวยงามเป็นอย่างมาก และในตำแหน่งสุดท้ายก็คือ ผนังของมหาวิหารที่เต็มไปด้วยสุสาน โดยเชื่อกันว่าที่มหาวิหารแห่งนี้มีสุสานมากที่สุดในอังกฤษ

โรงอาบน้ำโรมัน (Roman Bath)

โรงอาบน้ำโรมัน หรือบ่อน้ำร้อน (Roman Bath) ตั้งอยู่เมืองบาธ ประเทศอังกฤษ เป็นโรงอาบน้ำของชาวโรมันในสมัยแรกเริ่มนั้นได้ผุพังไปบ้างตามกาลเวลา แล้วก็มีชาวอังกฤษไปสร้างเพิ่มเติมและซ่อมแซม ส่วนที่พังทลายขึ้นมาใหม่ ปัจจุบันตึกที่สร้างเพิ่มก็จัดเป็นพิพิธภัณฑ์โชว์หินเก่าบ้าง แท่นบูชาหินบ้าง หินหลุมฝังศพบ้าง รูปปั้นชายโรมันเกือบเปลือยบ้าง ไปตามเรื่องตามราวของชาวผู้ดีผู้ชอบอนุรักษ์และเก็บของเก่าเป็นที่สุด Roman Bath เป็นสถานที่จริงในการอาบน้ำของชาวโรมันโบราณ สามารถมองเห็นสถานที่อาบน้ำ ห้องทำความร้อน และกระบวนการและวิธีการทำอ่างอสบน้ำโบราณ ในการเยี่ยมชมใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง นอกจากนี้ทาง Roman Bath ยังมอบโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มรสน้ำดื่มบริสุทธ์จากธรรมชาติ โดยคิดค่าใช้จ่ายเพียงครึ่งปอนด์ เป็นน้ำดื่มที่ช่วยรักษาโรค ซึ่งเป็นความเชื่อเดิมของชาวโรมัน มีราคาขายกันในสมัยโบราณค่อนข้างสูง ในบางวันมีลูกค้ามาดื่มน้ำเป็นจำนวน ถึงห้าลิตรต่อวัน