ข้อมูลท่องเที่ยวอังกฤษ ที่เทียวทางตอนเหนือของอังกฤษ

ทัวร์อังกฤษแบบส่วนตัว รถเช่าพร้อมคนขับ ไกด์ไทยในอังกฤษ
โทร 099-089-8000, 091-004-0888

มหาวิหารเดอรัม (Durham Cathedral)

มหาวิหารเดอรัม (Durham Cathedral) เป็นมหาวิหารนิกายอังกลิคัน ตั้งอยู่ที่เมืองเดอแรม ในสหราชอาณาจักร ก่อตั้งเมื่อค.ศ. 1093 มีชื่อเต็มว่า The Cathedral Church of Christ, Blessed Mary the Virgin and St Cuthbert of Durham ลักษณะโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นแบบโรมาเนสก์ มีหอคอยสูง 66 เมตร มีบันไดขึ้นทั้งหมด 325 ขั้น มหาวิหารเป็นที่เก็บวัตถุมงคลของคัธเบิร์ตแห่งลินเดสฟาร์น (Cuthbert of Lindisfarne) นักบุญจากศตวรรษที่ 7 นอกจากนั้นยังเป็นที่เก็บศีรษะของนักบุญออสวอลด์แห่งนอร์ธัมเบรีย (St Oswald of Northumbria) และร่างของนักบุญบีดบาทหลวงของมหาวิหารเดอแรมเป็นตำแหน่งที่มีอำนาจมาก มาจนถึงกลางคริสต์ ศตวรรษที่ 19 ตำแหน่งของบาทหลวงของสังฆมณฑลเดอแรม ถือว่ามีความสำคัญเป็นที่สี่ของ Church of England แม้ในปัจจุบันก็ยังมีป้ายของมณฑลเดอแรมว่าเป็นดินแดนของ Prince Bishops มหาวิหารได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก พร้อมกับปราสาทเดอแรมซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกันเหนือแม่น้ำเวียร์ (River Wear)

ปราสาทเดอรัม (Durham Castle)

ปราสาทเดอรัม (Durham Castle) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 เพื่อปกป้องบิชอปแห่งเดอแรมจากการถูกโจมตี เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์ของปราสาทแบบ mott and bailey ที่ได้รับอิทธิพลของนอร์มัน ปราสาทนี้ห้องโถงขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นบิชอปแอนโทนี เบค เมื่อต้นศตวรรษที่ 14 เคยเป็นห้องโถงในปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในเกาะบริเตน จนกระทั่งบิชอปริชาร์ด ฟอกซ์ ปรับขนาดห้องโถงให้เล็กลงเมื่อสิ้นศตวรรษที่ 15 ห้องโถงปัจจุบันมีความสูง 14 เมตร และยาวมากกว่า 30 เมตร

สะพานแอลเว็ต (Elvet Bridge)

สะพานแอลเว็ต (Elvet Bridge) เป็นสะพานอิฐข้ามแม่น้ำแวร์ ในเมืองเดอรัม มณฑลเดอรัม สะพานนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1160 เหตุผลในการสร้างสะพานเพื่อพัฒนาให้เมือง แอลเว็ต เป็นเขตเลือกตั้งในสมัยนั้น และถือเป็นสะพานที่แคบที่สุดในยุโรป