ข้อมูลท่องเที่ยวอังกฤษ ที่เที่ยวทางตอนใต้ของอังกฤษ ลอนดอน

ทัวร์อังกฤษแบบส่วนตัว รถเช่าพร้อมคนขับ ไกด์ไทยในอังกฤษ
โทร 099-089-8000, 091-004-0888

มหาวิหารเซนต์ปอล ( St Paul's Cathedral)

มหาวิหารเซนต์ปอล ( St Paul's Cathedral) ออกแบบโดย Christopher Wren เป็นวิหารในยุคศตวรรษที่ 17 เป็นเสมือนหนึ่งเพชรน้ำเอกแห่งวงการสถาปัตยกรรมของลอนดอน ในช่วงระหว่างปี 1710 ถึง 1962 มหาวิหารแห่งนี้เป็นอาคารที่สูงที่สุดของเมือง และโดมของวิหารแห่งนี้ เป็นหนึ่งของโดมที่สูงที่สุดในโลก

จัตุรัสทราฟัลการ์ (Trafalgar Square)

จัตุรัสทราฟัลการ์ (Trafalgar Square) จัตุรัสใจกลางกรุงลอนดอน จุดนัดพบ แลนด์มาร์คสำคัญของเมือง เนืองแน่นด้วยนักท่องเที่ยวมหาศาล จัตุรัสทราฟัลการ์แห่งนี้ ออกแบบโดย จอห์น แนช ในปี ค.ศ.1812 สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ลอร์ดเนลสัน มีชื่อเต็มว่า Horatio Nelson เป็นทหารเรือที่อังกฤษภาคภูมิใจในความกล้าหาญ เป็นวีรบุรษที่ถูกยิงสูญเสียดวงตา 1 ดวงและแขนหนึ่งข้าง และเสียชีวิตในสงครามระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสที่แหลมทราฟัลการ์ โดยท่านเป็นผู้นำการรบที่ทำให้อังกฤษชนะสงครามทางเรือครั้งนี้

บิ๊กเบน (Big Ben)

หอนาฬิกาพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ หรือรู้จักกันดีในชื่อของ บิ๊กเบน หอเก่าแก่นี้ถูกสร้าง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2377 หลังจากไฟไหม้พระราชวังเวสต์มินสเตอร์เดิม แท้จริงแล้ว บิ๊กเบน ไม่ใช่ชื่อหอนาฬิกา แต่เป็นชื่อของ ระฆังหนัก 13 ตัน ซึ่งแขวนอยู่ตรงช่องลมเหนือหน้าปัดนาฬิกา <

หอคอยลอนดอน (Tower of London)

หอคอยแห่งลอนดอน สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำเทมส์ในกรุงลอนดอน เป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราการ สร้างขึ้นโดยพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1078 เพื่อป้องกันการโจมตีของชาวเมืองที่ต่อต้านชาวนอร์มัน ต่อมา หอคอยแห่งลอนดอน ถูกใช้เป็นที่คุมขังนักโทษที่มียศศักดิ์สูง ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1100 จนถึง กลางศตวรรษที่ 20 และที่แห่งนี้ถูกโจษจันว่าเป็นหนึ่งในสถานที่สุดหลอน

ลอนดอน อาย (London Eye)

ลอนดอนอาย (London Eye) ที่รู้จักในชื่อ มิลเลเนียมวีล (Millennium Wheel) เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร(443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม และเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมาก ในสหราชอาณาจักร london eye นั้น จะมีระยะเวลาในการหมุนต่อรอบ ด้วยเงื่อนไข 30 นาที ด้วยระยะความเร็วที่ 0.9 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

วิหารเวสต์มินสเตอร์ (Westminster Abbey)

เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์(Westminster Abbey) ที่นอกเหนือจากสถาปัตยกรรมแบบโกธิกคือ วิหารแห่งนี้ปรากฎอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์เกือบทุกยุคสมัย โดยเป็นสถานที่ฝังร่างของผู้ปกครองประเทศหลายคน มีความสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์อังกฤษ เพราะเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกกษัตริย์แห่งอังกฤษมากว่า 900 ปีแล้ว

สะพานทาวเวอร์บริดจ์ (Tower Bridge)

สะพานทาวเวอร์บริดจ์ (Tower Bridge) ที่มีชื่อเสียงและเป็นสัญญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของกรุงลอนดอน เชื่อมดินแดนสองฝั่งของแม่น้ำเทมส์ (River Thames) ตั้งโดดเด่นสวยตระหง่าน พร้อมทิวทัศน์อันงดงามรอบข้าง แต่กลายเป็นสะพานที่นักท่องเที่ยวเข้าใจชื่อสับสนมากที่สุด กับสะพาน London Bridge สันนิษฐานมาจาก London เป็นชื่อของเมืองหลวง และสะพานที่สำคัญของเมืองก็ควรจะมีชื่อเดียวกับเมืองหลวงนั้น และ ชื่อ London Bridge มีความสำคัญปรากฎอยู่ในเนื้อร้อง Nursery Rhyme ที่คุ้นเคยของเด็ก อังกฤษ ที่ร้องกันว่า … London Bridge is falling down.. falling down…falling down.. London Bridge is falling down .. my fair lady.. สะพาน Tower Bridge นี้ เป็นสะพานสุดท้ายที่สร้างขึ้น โดยมีรูปแบบสถาปัตยกรรมของสมัยวิคตอเรีย และเป็นสะพานแห่งเดียวในกรุงลอนดอนที่เชื่อม ข้ามแม่น้ำเทมส์ มีระบบกลไกแบบยกสะพานให้เปิดและปิด (Bascule) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การคมนาคมทางน้ำให้เรือลำใหญ่ได้ผ่านไปมาอย่างสะดวก

พระราชวังบัคคิงแฮม (Buckingham Palace)

พระราชวังบัคคิงแฮม (Buckingham Palace) เดิมชื่อ คฤหาสน์บัคคิงแฮม เป็นพระราชวังที่เป็นที่ประทับเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษ ตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอน ในสหราชอาณาจักร เป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับการเลี้ยงรับรองของรัฐและยังเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวสำคัญที่หนึ่งของกรุงลอนดอน แล้วยังเป็นที่รวมพลังใจทั้งในการฉลองและในยามคับขันของชาวอังกฤษ

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกฤษ (British Museum)

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกฤษ (British Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษยที่สำคัญ และใหญ่ที่สุดของโลก ด้วยมีโบราณวัตถุที่เก็บไว้ที่นี่มากมาย รวมถึง หิน Rosetta ที่โด่งดัง มัมมี่โบราณของอียิปต์ และรูปปั้นเลื่องชื่อของกรีก British Museum สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1753 ในเบื้องต้นวัตถุที่เก็บรวบรวมไว้ส่วนใหญ่เป็นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลน (Hans Sloane) ซึ่งเป็นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้บริการแก่สาธารณะเป็นครั้งแรกในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759)