ข้อมูลท่องเที่ยวอังกฤษ ที่เที่ยวทางตอนใต้ของอังกฤษ อ๊อกซฟอร์ด

ทัวร์อังกฤษแบบส่วนตัว รถเช่าพร้อมคนขับ ไกด์ไทยในอังกฤษ
โทร 099-089-8000, 091-004-0888

ปราสาทอ๊อกฟอร์ด (Oxford Castle)

ปราสาทอ๊อกฟอร์ด (Oxford Castle) เป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่ ก่อตั้งมาเกือบพันปีและถูกทำลายไปบางส่วนในสงครามกลางเมืองของอังกฤษเมื่อศตวรรษที่ 18 ซึ่งกลายเป็นคุกไว้สำหรับขังผู้กระทำผิด ในเขตอ๊อกฟอร์ด และปิดคุกในปี 1996 เพื่อปรับปรุงใหม่เป็นโรงแรม ชื่อเสียงของโบสถ์นี้เริ่มโด่งดัง เพราะในห้องโถงหรือ Great Hall ถูกนำไปเป็นต้นแบบของห้องโถงใหญ่ของโรงเรียน Hogwarts ในหนังสือและภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter

มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด (University of Oxford)

มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด (University of Oxford) ตั้งอยู่ใน เมืองอ๊อกซฟอร์ด สหราชอาณาจักร และเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ มีอายุไม่น้อยกว่า 800 ปี โดยประวัติการก่อตั้ง ไม่มีหลักฐานที่แน่นอน แต่มีหลักฐานว่าอ๊อกซฟอร์ดได้เริ่มสอนมาตั้งแต่ พ.ศ. 1639 (ค.ศ. 1096) และ ในปี พ.ศ. 1710 (ค.ศ. 1167) หลังจากที่ พระเจ้าเฮนรีที่ 2 ของอังกฤษ ทรงสั่งห้ามชาวอังกฤษไปศึกษาที่ มหาวิทยาลัยปารีส เหมือนที่ชาวอังกฤษนิยม นักศึกษาและนักวิชาการอังกฤษที่เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ สมัยนั้น จึงพากันไปรวมตัวที่เมืองอ๊อกซฟอร์ด มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดจึงเกิดขึ้นและเติบโตอย่างรวดเร็ว ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ และการสนับสนุนการเงินจากคหบดีต่างๆ ปี พ.ศ. 1710 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด อนึ่ง รัชกาลที่ 6 ทรงจบการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยนี้ มหาวิทยาลัยแห่งนี้มุ่งให้ความสำคัญด้านสังคมศาตร์ ไม่ว่าจะเป็น กฎหมายหรือรัฐศาสตร์ จึงเป็นสถานที่สร้างนักปกครองที่สำคัญทั่วโลกมามากมาย

สะพานบริดจ์ออฟซายห์ (Bridge of Sighs)

Hertford Bridge เป็นสะพานที่รู้จักกันแพร่หลายในชื่อ สะพานบริดจ์ออฟซายห์ (Bridge of Sighs) เป็นสกายเวย์ระหว่าง Hertford College และ New College Lane ในอ๊อกซฟอร์ด สะพานมีการออกแบบที่โดดเด่น และเป็นสถานที่สำคัญของเมือง