ข้อมูลท่องเที่ยวอังกฤษ ที่เทียวทางตอนเหนือของอังกฤษ ยอร์ค

ทัวร์อังกฤษแบบส่วนตัว รถเช่าพร้อมคนขับ ไกด์ไทยในอังกฤษ
โทร 099-089-8000, 091-004-0888

ยอร์คมินิสเตอร์ (York Minster)

ยอร์คมินิสเตอร์ (York Minster) เป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดของเมืองยอร์ก และนับว่าเป็นหนึ่งในมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือเลยทีเดียว ชื่อเต็มของมหาวิหารยอร์กนี้คือ "The Cathedral and Metropolitical Church of St Peter in York" สร้างขึ้นในช่วง Anglo-Saxon ด้วยสถาปัตยกรรมแบบ Gothic สำหรับการสอนมิชชันนารี

พิพิธภัณฑ์ปราสาทยอร์ก (York Castle Museum)

พิพิธภัณฑ์ปราสาทยอร์ก (York Castle Museum) จัดแสดงชีวิตความเป็นอยู่สมัย Victorian ประมาณ 400ปีมาแล้ว นับตั้งแต่แต่งงาน เกิด จนถึงตาย ลักษณะของบ้านช่องห้องหอ แสดงเครื่องเรือนสมัยวิคตอเรียที่ดูหนาหนัก และหรูหรา เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายค่อนไปทางลูกไม้และโครเชต์ดูสวยงามละเอียดละออ และเคยได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์ยอดเยี่ยมของอังกฤษ ตัวพิพิธภัณฑ์เคยเป็นคุกมาก่อนใน สมัยศตวรรษที่ 18 และเคยใช้เป็นที่แขวนคอนักโทษด้วย นอกจากนั้น ยังจัดเป็นห้องต่างๆของบ้านในสมัยนั้น

คลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ (Clifford's Tower York)

คลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ (Clifford's Tower York) สิ่งก่อสร้างโบราณป้อมปราการโบราณ สร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคโรมัน เมื่อครั้งการเข้ายึดครองของจักรพรรดิคอนสแตนติน เพื่อเป็นป้อมปราการของเมืองยอร์ค โดยพระเจ้าวิลเลียมผู้พิชิตและเป็นศูนย์บัญชาการทางภาคเหนือ ทุกวันนี้เหลือเพียงร่องรอยอิฐเป็นรูปอาคารหักพัง บนเนินดินสูง มีบันไดให้ไต่ขึ้นลงค่อนข้างชัน ในสมัยโรมันยึดครอง บริเวณนี้เคยเป็นสุสานมาแต่เดิม ต่อมาถูกเผาทำลายและมีการสร้างขึ้นใหม่ด้วยอิฐและหินในศตวรรษที่13 หอคอยแห่งนี้ได้ชื่อตาม Lord Robert Clifford