รถเช่าพร้อมคนขับอังกฤษ กับผู้นำด้านทัวร์แบบส่วนตัว


บริการรถเช่าอังกฤษ บริการรถเช่าพร้อมรถขับในอังกฤษ
* ค่าบริการ รวมค่าคนขับ ค่ายืนรอรับ ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วนแล้ว

MPV ที่นั่งสูงสุด 7 ที่นั่ง

รูปแบบการเช่า ราคารวมสุทธิ (บาท)
- เดินทางเที่ยวเดียว สนามบิน - โรงแรม 15,000
- ออกทัวร์ 8 ชั่วโมง (ไม่เกิน 300 กม/วัน) 32,000

MINI BUS ที่นั่งสูงสุด 15 ที่นั่ง

รูปแบบการเช่า ราคารวมสุทธิ (บาท)
- เดินทางเที่ยวเดียว สนามบิน-โรงแรม 20,000
- ออกทัวร์ 8 ชั่วโมง (ไม่เกิน 300 กม/วัน) 42,000

BUS ที่นั่งสูงสุด 45 ที่นั่ง

รูปแบบการเช่า ราคารวมสุทธิ (บาท)
- ออกทัวร์ 8 ชั่วโมง (ไม่เกิน 300 กม/วัน) 55,000
แผนที่อังกฤษ