รถเช่าพร้อมคนขับอังกฤษ กับผู้นำด้านทัวร์แบบส่วนตัว


บริการรถเช่าอังกฤษ บริการรถเช่าพร้อมรถขับในอังกฤษ
* ค่าบริการ รวมค่าคนขับ ค่ายืนรอรับ ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วนแล้ว

ที่นั่งสูงสุด ภาพรถ ราคารวมสุทธิ (บาท)
MPV 7
เดินทางเที่ยวเดียว สนามบิน-โรงแรม 15,000
ออกทัวร์ 8 ชั่วโมง 32,000
ที่นั่งสูงสุด ภาพรถ ราคารวมสุทธิ (บาท)
Mini Bus 11
เดินทางเที่ยวเดียว สนามบิน-โรงแรม 20,000
ออกทัวร์ 8 ชั่วโมง 42,000
ที่นั่งสูงสุด ภาพรถ ราคารวมสุทธิ (บาท)
Mini Bus 20
ออกทัวร์ 8 ชั่วโมง 55,000
แผนที่อังกฤษ